Konsulentydelse

Konsulentydelse

Har I brug for hjælp til at få rammesat samarbejdet med forældrene?

Forældre kan være en stor ressource for skolen i forhold til at lykkes med trivsel og læring. Når samarbejdet med forældre bliver rammesat, frigiver det tid og energi til arbejdet med børnene. Men desværre er der ofte kun fokus på pædagogikken i klasserne og ikke så meget på faglighed og samarbejdet med forældrene. Samarbejdet reduceres ofte til, at børnene skal møde ind veludhvilede og med sunde madpakker. Eller at forældrene bliver informereret via Aula om, at barnet har gjort noget i skolen, som de gerne lige må tale med deres barn om.

Skole-hjem-samarbejdet udfordrer både forældre, lærere og pædagoger. Det viser flere undersøgelser som fx evaluering af læreruddannelsen fra 2018 og undersøgelse blandt 2.314 lærere, der er omtalt i Fagbladet Folkeskolen. Her svarer 35 procent, at de ser ”omfanget af skole-hjem-samarbejdet” som den største udfordring i deres arbejde. ”Børn er skønne – desværre har de forældre,” skriver en af deltagerne i undersøgelsen.

Også forældrene synes, at der er udfordringer. Fx oplever 4 ud af 10 forældre til børn, der mistrives i skolen, at skolen peger på dem som årsagen til barnets mistrivsel. Det kan få forældrene til at trække sig tilbage fra samarbejdet eller gå til modangreb.

Derfor giver det god mening at arbejde med skole-hjem-samarbejdet, så det bliver noget, der både giver skolen og forældre værdi.

Forløb om skole-hjem-samarbejdet for enkelte skoler eller for alle skoler i kommunen
Sammen kan vi udvikle en pædagogik og didaktik for skole-hjem-samarbejdet, hvor forældrene indgår i skolens arbejde som en medspiller. Lærere og pædagoger er dygtige til at tage ansvar for de læringsrum, børnene indgår i, men ofte er der fravær af samme faglighed i arbejdet med forældrene. Det skal ændres - for forældre efterspørger et stærkt fagligt lederskab i samarbejdet.

Rikke Alice Bille, som også er leder af Forældrerådgivningen hos Skole og Forældre, kan hjælpe jer med de udfordringer, der er, gennem en kursusdag eller et længerevarende forløb, der blandt andet kan handle om:

  • Hvordan arbejder I med skole-hjem-samarbejdet, og er der grund for udvikling?
  • Hvordan kommunikerer man bedst med forældrene?
  • Hvordan holder man de svære samtaler?
  • Hvordan engagerer man forældrene, uden det bliver for meget eller for lidt?

Derudover tilbydes der også mulighed for supervision og ledelsescoaching til skoleledere, lærere og pædagoger. 

Rikke Alice Bille rådgiver hver dag forældre, der har udfordringer i forhold til deres barns skolegang, og har et bredt kendskab til skole-hjem-samarbejdet på baggrund af data fra Forældrerådgivningen, undersøgelser lavet af Skole og Forældre og diverse konferencer. Hun er uddannet cand.pæd. og har en master i organisatorisk coaching og læring (MOC). Hun har erfaring med organisationsudvikling i dagtilbud og skoler på medarbejder- og ledelsesniveau.

Vi skræddersyr vores konsulentydelser til jeres skole eller kommunes unikke behov og udfordringer og arbejder tæt sammen med jer for at sikre, at I får den bedst mulige støtte og vejledning. Vores overordnede mål er at styrke samarbejdet mellem skole og hjem og bidrage til en folkeskole med høj kvalitet og fællesskab.

Kontakt Rikke Alice Bille på rab@skole-foraeldre.dk for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer.

Senest opdateret den

6. december 2023

af

pe

Læs også

18.06.24
Kontakt Skole og Forældre, Greve
Kontaktinformation til Skole og Forældres lokalafdeling i Greve Kommune
12.06.24
Hvordan bliver jeg delegeret?
Aftal i skolebestyrelsen, hvem I vil sende afsted. I kan sende 2-4 stemmeberettigede delegerede afsted til Skole og Forældres landsmøde på Nyborg...