Samarbejde med det lokale kultur- og idrætsliv

Samarbejde med det lokale kultur- og idrætsliv

Folkeskolelovens § 3, stk. 4 bestemmer, at skolerne skal indgå i samarbejder, herunder partnerskaber, med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv og kunst- og kulturskoler. Der skal også samarbejdes med lokale fritids- og klubtilbud, med den kommunale musikskole og ungdomsskolen.

Samarbejdet skal bidrage til at opfylde folkeskolens formål og målene for folkeskolens fag og obligatoriske emner.

Kommunalbestyrelsen fastlægger de nærmere rammer for dette samarbejde, og skolebestyrelsen skal vedtage principper for samarbejdet.

Samarbejdet kan antage mange former, fx: 

  • Dele af de daglige motions- og bevægelsesaktiviteter forestås af den lokale idrætsforening, der kan tilbyde forskellige idrætsformer til eleverne
  • Dele af musikundervisningen varetages af musikskolens lærere, enten alene eller i samarbejde med skolens musiklærere
  • Skolens elever deltager i aktiviteter arrangeret af lokale kulturelle foreninger

Kommunalbestyrelsen kan bestemme, jf folkeskolelovens § 42, stk. 2, at indtil to pladser i skolebestyrelsen skal tildeles repræsentanter for det lokale erhvervsliv, ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger.

Senest opdateret den

4. september 2019

af

cg

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre