Samordnet indskoling

Samordnet indskoling

Af folkeskolelovens § 25 , stk. 3 fremgår det, at der kan ske samordning af dele af undervisningen for børnehaveklasse og 1. og 2. klasse. Der er tale om en videreførelse af tidligere lovs bestemmelse om samordnet indskoling.

Der skelnes således i folkeskoleloven mellem samordning af undervisningen i indskolingen og den tværfaglige og ikke-fagdelte undervisning i det øvrige skoleforløb.

Den samordnede indskoling involverer som nævnt i folkeskolelovens § 25 børnehaveklassen og i et eller andet omfang 1. og 2. klasse. Børnehaveklassen er altid en del af den samordnede indskoling. Aktiviteter, der ikke inddrager børnehaveklassen, men eksempelvis alene inddrager 1. og 2. klasse eller 2. og 3. klasse er ikke en del af den samordnede indskoling.

Beslutning om samordnet indskoling træffes af de lokale skolemyndigheder, og skal fremgå af vedtægten for den enkelte skole/kommune. På skoler, der har besluttet samordnet indskoling, kan der for børnehaveklasse og 1. og 2. klasse ske samordning af dele af undervisningen.

Nogle steder regnes 3. klasse dog også med til indskolingen. Der kører til og med skoleåret 2010/11 en forsøgsordning, der tillader kommunerne at inddrage 3. klasse i den samordnede indskoling.

I forhold til de voksnes virke kan et samordnet indskolingsforløb indebære, at børnehaveklasseledere og lærere i samarbejde varetager undervisningsopgaverne for alle de klassetrin, der indgår i forløbet, uanset de almindelige bestemmelser om kvalifikationskrav i folkeskolelovens  §§ 28-29, hvorefter pædagoguddannelsen er en forudsætning for varetagelse af undervisning i børnehaveklasse, og læreruddannelse er forudsætning for varetagelse af undervisning fra 1. klasse. Efter § 30 varetages undervisningen efter § 25, stk. 3, dvs. ved samordnet indskoling, af personale med uddannelse som nævnt i § 28 eller § 29. Bestemmelsen fortolkes således, at alene børnehaveklasselederen – og ikke pædagoguddannede fra skolefritidsordningerne – kan varetage undervisning på de første klassetrin over børnehaveklassen og kun i et omfang, der svarer til omfanget af den undervisning, der i børnehaveklassen forestås af lærere.

Senest opdateret den

5. september 2019

af

cg

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre