Selvvalgt opgave

Selvvalgt opgave

På 9. klassetrin kan eleven ud over den tvungne projektopgave også vælge at udføre en selvvalgt fri opgave, jf. folkeskolelovens § 13 stk. 8. På 10. klassetrin skal eleven udføre en selvvalgt opgave, jf. folkeskolelovens § 19 c stk. 5.

Den fri selvvalgte opgave på 9. klassetrin er som anført ovenfor frivillig, og opgaven kan efter elevens valg bedømmes med en skriftlig udtalelse eller en karakter. Eleven kan vælge at få udtalelsen eller karakteren påført afgangsbeviset. Der er ikke fastsat nærmere regler om den fri selvvalgte opgave.

Den fri selvvalgte opgave kan udføres af 1 elev alene eller af 2 eller flere i samarbejde.

Den selvvalgte opgave på 10. klassetrin er som anført ovenfor obligatorisk, og den bedømmes med en skriftlig udtalelse og, hvis eleven ønsker det, med en karakter. I boksen til højre, kan du finde et link til den paragraf i folkeskoleloven, som omhandler den selvvalgte opgave i 10. klasse samt et link til den tilhørende bekendtgørelse.

Der er i BEK nr 717 af 02/07/2008 fastsat nærmere regler for den selvvalgte opgave på 10 klassetrin. Heraf fremgår bl.a. følgende: Opgaven skal give eleven mulighed for at arbejde selvstændigt med et givent emne, der tager sit udgangspunkt i elevens uddannelsesplan og valg af ungdomsuddannelse, herunder aktiviteter i form af brobygning og andet. Det skal tilstræbes, at opgaven så vidt muligt placeres i forlængelse af brobygningsforløb eller kombinationer af brobygnings- og praktikforløb, således at opgaven kan indgå som en del af elevens efterbehandling heraf.

Opgavens emne besluttes i samråd med relevante lærere, og eleven modtager vejledning under hele opgaveforløbet med henblik på en kvalificering af arbejdet.

Arbejdet med opgaven kan foregå i samarbejde mellem to eller flere elever, hvor der er en umiddelbar sammenhæng med de konkrete uddannelsesplaner.

Senest opdateret den

8. oktober 2015

af

cg

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre