Skole-hjem-samtale

Skole-hjem-samtale

Begreberne ”forældremøde og skole-hjem-samtaler m. fl.” er ikke nævnt i folkeskoleloven.

Derimod står der, at ”skolebestyrelsen skal fastsætte principper for samarbejde mellem skole og hjem og om skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet, samt for underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen”, jf. folkeskolelovens  § 44 stk. 2 nr. 3 og 4.

Skolebestyrelsen har altså til opgave at udforme nogle rammer og retningslinjer for, hvordan og i hvilket omfang kontakten mellem hjem og skole skal foregå på den enkelte skole.

Samarbejdet mellem hjem og skole er fundamentalt vigtigt for at eleverne kan opleve mange gode skoledage. Alle skoler forsøger derfor hele tiden at gøre kontakten mellem hjem og skole så bred som mulig. Jo mere hjemmene indbyrdes og skolen kender til hinanden, jo bedre kan man arbejde sammen om at skabe de bedste rammer for barnets skolegang.

I mange klasser har man etableret et klasseforældreråd (også kaldet kontaktforældre), som sammen med klasselæreren og klassens øvrige lærere har til opgave at arrangere og planlægge møder, samtaler, udflugter m.v. for klassen. Flere steder har man aftalt, at klasseforældrerådet også leder forældremøderne.

På et forældremøde kan man drøfte alt vedr. klassen og skolegangen, ligesom forældrene kan få lejlighed til at tale sammen om de særlige forhold, der kan være fra aldersgruppe til aldersgruppe (kammeratskab, påklædning, mobiltelefoner, mobning, kriminalitet, alkohol og andre skadelige stoffer m.fl.). For forældrene er det ofte en styrke at vide, at man ikke står alene med opdragelsesopgaven, og at ens barn ikke er det eneste, det af og til kan være svært at holde styr på. For skolens ansatte er det vigtigt at forældrene er med til at udforme de etiske og moralske spilleregler der skal være gældende på skolen.

Antallet af forældremøder og skole-hjem-samtaler vil typisk være 2-4 årligt.

Senest opdateret den

4. september 2019

af

cg

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre