Skoledistrikt

Skoledistrikt

Alle kommuner er inddelt i distrikter – herunder skoledistrikter.

Hver skole har således et lokalområde, der kaldes skolens distrikt. Skoledistrikterne er en del af kommunens struktur. Kommunalbestyrelsen beslutter, hvilket område skolen skal dække, efter at have indhentet skolebestyrelsens udtalelse.

Et skoledistrikt kan være forskelligt for de forskellige årgange på grund af svingende børnetal. Skoledistriktet kan således ændres i forbindelse med indskrivningen til nyt skoleår. Kommunen skal offentliggøre en sådan ændring. Efter offentliggørelsen er skoledistriktsgrænsen bindende for indskrivningen til det kommende skoleår.

Kommunen kan dog ved offentliggørelsen meddele, at skoledistriktets grænser kan ændres efter indskrivningens afslutning, fordi man først da har overblik over antallet af indskrevne elever ved kommunens skoler.

Efter folkeskolelovens §36 stk. 2, har forældre altid ret til at få deres barn optaget i det distrikt barnet bor eller opholder sig.                                

Det er ikke lovligt at lade flere skoler have fælles skoledistrikt. Dog kan små skoler med under 100 elever, der kun går til 3. klassetrin, henlægges under en anden skole.

Find skoledistrikter i de store byer (kommuner) her:

Skoledistrikter i København

Skoledistrikter i Aarhus

Skoledistrikter i Odense

Skoledistrikter i Aalborg

Skoledistrikter på Frederiksberg

Skoledistrikter i Esbjerg

Skoledistrikter i Kolding

Skoledistrikter i Horsens

Skoledistrikter i Vejle

Skoledistrikter i Roskilde

Øvrige kommuner

Senest opdateret den

6. februar 2020

af

cg

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre