Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordning (SFO)

En skolefritidsordning er et tilbud på en folkeskole om pasning for børn, der er optaget i skolen eller har nået den alder, hvor de tidligst ville kunne optages i børnehaveklasse, jf. folkeskolelovens § 3 stk. 7.

Der opkræves betaling for pasningen. Socialministeriets regler om rabat for søskende gælder også for SFO. Hvis kommunalbestyrelsen vælger at give fripladser af hensyn til forældres indkomst eller særlige pædagogiske forhold, gælder Socialministeriets regler også her. Reglerne om inddrivelse af restancer gælder også for betaling til en skolefritidsordning, jf. folkeskolelovens § 50 stk. 2-4.

SFO er en del af folkeskolen, og principperne for dens virksomhed fastlægges af skolebestyrelsen.

I henhold til folkeskolelovens § 40, stk. 4 fastsætter kommunalbestyrelsen en mål- og indholdsbeskrivelse for SFO'erne efter at have indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne. Kravene til denne fremgår af Bekendtgørelse nr. 699 af 23/06/2014 . Heraf fremgår det bl.a. at der skal angives mål for samspillet mellem skolefritidsordningens pædagogiske aktiviteter, skolens undervisning og samarbejdet mellem skole og hjem. Beskrivelsen skal herudover angive den overordnede ramme for de pædagogiske aktiviteter og samarbejdet med forældrene.

I de fleste skolefritidsordninger er der en forældrebestyrelse, der har uformel indflydelse på en række forhold af betydning for børnenes hverdag i skolefritidsordningen, men det er op til skolebestyrelsen, om den vil følge indstillinger fra forældrebestyrelsen.

Skolefritidsordningen ledes af en pædagog, der assisteres af et antal pædagoger og eventuelt af medhjælpere. Lederen af SFO har skolelederen eller en afdelingsleder som sin nærmeste overordnede, og det pædagogiske personale i skolefritidsordningen vil som regel også indgå i skolens understøttende undervisning.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at SFO'ens leder deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.

Senest opdateret den

5. september 2019

af

cg

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre