Skolepatruljer

Skolepatruljer

Ved mange skoler har man oprettet skolepatruljer (SP), der hjælper med til at sikre en tryg skolevej.

Skolepatruljen består oftest af en gruppe ældre elever, som har til opgave at regulere trafikken ved fodgængerfelter og overgange i skolens umiddelbare nærhed.

Skolens leder kan udpege en lærer til at være patruljeinstruktør, som vejleder og uddanner skolepatruljemedlemmerne i samarbejde med det lokale politi.

Rådet for Sikker Trafik støtter skolepatruljerne i deres arbejde gennem kurser, temadage og uddannelsesmaterialer.

Det stedlige politi og skolen kan tage initiativ til at der oprettes skolepatrulje ved skolen.

Den endelige beslutning om oprettelse af SP træffes af kommunalbestyrelsen efter samråd med skolen og vedkommende politimester. De nærmere retningslinjer for den praktiske udførelse fastlægges efter forhandling med politiet.

Senest opdateret den

15. januar 2019

af

cg

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre