Skoleskift

Skoleskift

Der er frit skolevalg i Danmark. Derfor har forældre som udgangspunkt ret til at flytte deres barn til anden skole (jf. folkeskolelovens § 36).

Der kan være mange årsager til, at man ønsker, at ens barn skal skifte skole.

Hvis skoleskiftet er inden for den samme kommunens skolevæsen, skal man kontakte skolen eller skoleforvaltningen.

I nogle kommuner klares et skoleskift direkte imellem den modtagende og afleverende skole – i andre kommuner sker der en sagsbehandling i forvaltningen, hvor den afleverende og modtagende skole udtaler sig til sagen.
Hvis den modtagende skole accepterer det, har forældrene ret til at få deres barn optaget på en anden skole i kommunen end distriktsskolen. Hvis den modtagende skole har plads, og der ikke foreligger andre særlige grunde, der taler imod et skoleskift, så vil ønsket normalt blive opfyldt.

Skoleskift kan også ske til en skole i nabokommunen, selvom man bliver boende i den oprindelige kommune.

Hvis det ikke er muligt at imødekomme alle ønsker om optagelse i en anden skole end distriktsskolen, sker optagelse efter retningslinjer fastsat af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor skolen, man ønsker barnet optaget på, er beliggende.
Kommunalbestyrelsen vil sædvanligvis have fastsat regler for, hvilke børn der skal optages først i kommunens styrelsesvedtægt for det kommunale skolevæsen.
(Søg på Google efter "styrelsesvedtægt for folkeskolen i xxx kommune").

Hvis forældrene ønsker at skifte til en privat skole eller anden skoleform, så meddeler man blot at ens barn udmeldes og begynder på den nye skole til en given dato.

Flytter man til en anden kommune er grundreglen, at barnet har krav på at blive optaget på den lokale distriktsskole.

Skoleskift i de store byer (kommuner): 

Skoleskift København

Skoleskift Aarhus

Skoleskift Odense

Skoleskift Aalborg 

Skoleskift Frederiksberg

Skoleskift Kolding

Skoleskift Horsens 

Skoleskift Roskilde

Senest opdateret den

16. august 2021

af

cg

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre