Skolevalg

Skolevalg

Når et barn skal indmeldes i skolen, vil forældre altid ønske den allerbedste skole for deres barn.

Alle børn har ret til at blive indskrevet på distriktsskolen, og i de fleste tilfælde vælger forældrene denne løsning.

Folkeskolelovens § 36, stk. 3 giver imidlertid forældre ret til at vælge en anden skole i bopælskommunen eller i en anden kommune under forudsætning af, at der er plads inden for den klassekvotientramme, som kommunen har fastsat. Dette frie skolevalg er gældende, både når barnet påbegynder skolen og undervejs i skoleforløbet.

Hvis det ikke er muligt at imødekomme alle ønsker om optagelse i en skole uden for skoledistriktet, fastsætter kommunalbestyrelsen retningslinjer for, hvilke børn, der skal optages først. Disse regler findes i et bilag til styrelsesvedtægten for kommunens skolevæsen.

Nogle kommuner har valgt at give forældrene ret til frit at vælge mellem kommunens skoler. Forældrenes ret til at vælge frit vil i så fald kun være begrænset af, om der er plads på den ønskede skole inden for de givne rammer.

Såfremt man i kommunen har sammenlagt skoler til én skole med geografisk adskilte afdelinger har forældrene ikke ret til at vælge, hvilken skoleafdeling deres barn skal gå i.

Se også Skoleskift.

Senest opdateret den

4. september 2019

af

cg

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre