Specialundervisning

Specialundervisning

Specialundervisning er for elever med særlige undervisningsbehov, som ikke kan opfyldes inden for rammerne af den almindelige undervisning, eller hvis elevens skolesituation i øvrigt giver anledning til alvorlig bekymring.

Specialundervisningen kan iværksættes for elever med tale- og sprogvanskeligheder, læsevanskeligheder og for elever med psykiske, fysiske eller sensoriske funktionsvanskeligheder mv.                     

Formålet med specialundervisning er at fremme udviklingen hos elever med særlige behov i overensstemmelse med de krav, der er angivet i folkeskoleloven. Specialundervisningen har til formål at sørge for, at eleverne ved skolegangens ophør har forudsætninger for fortsat uddannelse, erhvervsmæssig beskæftigelse eller anden beskæftigelse.    

Klasselæreren og andre af skolens medarbejdere med tilknytning til eleven kan indstille en elev til specialundervisning. Det kan den kommunale sundhedstjeneste også, hvis den har kendskab til psykiske, fysiske eller sensoriske funktionsvanskeligheder hos en elev. Forældre og eleven kan også selv foreslå en pædagogisk psykologisk vurdering. Herefter foretager Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) en vurdering, og eventuelle forslag om specialundervisning udarbejdes i samråd med forældrene.

Når elever har behov for vidtgående specialundervisning, jf. folkeskolelovens § 21 stk. 1, er dette regionens opgave.         

Folkeskolelovens hensigt er at skabe rummelighed, så alle børn om muligt kan undervises sammen. Derfor arbejdes der i folkeskolen med undervisningsdifferentiering, hvor der tages hensyn til den enkelte elevs behov og forudsætninger. Hvis specialundervisning er påkrævet, og det er muligt, foregår specialundervisningen derfor i tilknytning til en almindelig klasse. Men der kan være behov for at placere elever med særligt behov for specialundervisning i særlige klasser på en almindelig folkeskole eller på specialskoler.

Se også

Senest opdateret den

22. juni 2021

af

cg

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre