SSP-samarbejdet

SSP-samarbejdet

SSP-samarbejdet er betegnelsen for det forebyggende samarbejde, der finder sted mellem skolen, socialvæsenet og politiet.

Samarbejdet foregår dels på centralt plan i kommunerne og omkring de enkelte skoler.

Målsætningen for SSP-samarbejdet er at "opbygge, anvende og vedligeholde et lokalt netværk, der har kriminalpræventiv indvirkning på børns og unges dagligdag". Formålet med samarbejdet er at skabe gode opvækstvilkår for børn og unge og sikre, at der i god tid gribes ind, hvis der i et område i kommunen findes truede grupper af børn og unge.

SSP-samarbejdet skaber et netværk på skolerne og i forvaltningerne. Dette netværk kan være med til at forhindre, at der opstår kriminalitet blandt børn og unge. Samarbejdet mellem medarbejdere i skolen, socialforvaltningen og politiet har desuden været med til at skabe en god gensidig forståelse for arbejdet på skolerne,  inden for det sociale område og hos politiet.

SSP samarbejdet har tre hovedindsatsområder:

  • Den generelle forebyggende indsats
  • Den specifikke indsats
  • Den individorienterede indsats

SSP-samarbejdet bygger på frivillighedsprincippet, således at forældrene og de unge inddrages i løsningerne af problemerne. Det er meget vigtigt, at forældrene og de unge er indforståede med de tre myndigheders samarbejde. SSP-samarbejdet har i mange kommuner haft en meget stor betydning for at skabe gode forhold for børn og unge, samt gribe ind før problemerne opstår eller bliver for store.

Senest opdateret den

21. maj 2015

af

cg

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre