Sygefravær

Sygefravær

Hvis en elev udebliver fra undervisningen skal forældrene personligt eller skriftligt give skolen besked om årsagen, jf. folkeskolelovens § 39, stk. 2.

Hvis eleven er fraværende på grund af sygdom i mere end 2 uger, kan skolen forlange en lægeattest.

Hvis eleven på grund af sygdom eller anden grund i længere tid ikke kan undervises på skolen, skal kommunen sørge for at eleven undervises hjemme eller på sygehuset. Se Hjemmeundervisning

Skolen har pligt til at kontakte forældrene senest 3 uger efter, at en elev sidst har deltaget i undervisningen, således at skolen kan sætte en undervisning i gang, der svarer til den undervisning, eleven ville have modtaget i skolen.

Se også: BEK nr 696 af 23/06/2014 om elevers fravær i folkeskolen

Senest opdateret den

23. januar 2019

af

cg

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre